Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze startupami to z pewnością natknąłeś się na specyficzny żargon startupowego świata, który być może wprawia cię w zakłopotanie lub nawet zupełną konsternację. Poniższa lista pojęć pomoże Ci lepiej zrozumieć otoczenie startupów i szybciej odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

A/B – metoda badawcza, polegająca na porównaniu kilku wersji danego produktu i wybraniu tego, którego cechy najbardziej odpowiadają konsumentom. Uczestników badania dzieli się na dwie grupy. Pierwszą grupę, tzw. grupę testową, dzieli się na mniejsze segmenty i przedstawia różne wersje produktu. Drugiej grupie przedstawia się ten rodzaj produktu, który okazał się najskuteczniejszy w grupie testowej. Ogromną zaletą tej metody jest łatwość interpretacji wyników testu.

Akceleracja – program trwający najczęściej od 3 do 6 miesięcy, którego uczestnikami są startupy we wczesnej fazie rozwoju. Celem uczestnictwa w programie akceleracyjnym jest nie tylko pozyskanie finansowania dla swojego startupu, ale także uzyskanie wiedzy od ekspertów z dziedziny biznesu, marketingu, prawa czy finansów, w celu wypracowania najbardziej korzystnego modelu działalności.

Anioł biznesu (business angel) – przeważnie indywidualny inwestor, który przeznacza środki prywatne w zamian za dany procent udziałów w firmie we wczesnej fazie rozwoju. Jego zaangażowanie w przedsięwzięcie to przeważnie od 3 do 6 lat, dlatego też zależy mu na szybkim wzroście wartości firmy, by w dalszym etapie sprzedać swoje udziały z jak największym zyskiem.

BEP – break even point – próg rentowności – jest to punkt graniczny, w którym działalność przedsiębiorstwa nie przynosi zysku ani nie generuje strat. Wynik finansowy firmy jest równy zero.

Canvas model – aktualnie najczęściej używany rodzaj modelu biznesowego. Obejmuje 9 podstawowych obszarów działalności – są to: kluczowe działania, partnerzy, propozycja wartości, relacje z klientami, segmenty klientów, kluczowe zasoby, kanały oraz struktura kosztów i struktura przychodów.

Cold Calling – pod tym pojęciem rozumie się próbę kontaktu z nieznajomą osobą, która może być dla nas cennym kontaktem, np. potencjalnym klientem. Zwykle kontakt następuje drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną, np. mailową.

Co-working – alternatywa w stosunku do posiadania własnego biura. Przestrzeń coworkingowa zwykle skupia w sobie wiele firm lub freelancerów – sprzyja, więc nawiązywaniu cennych kontaktów biznesowych. Jednocześnie pozwala na indywidualną pracę, która wymaga skupienia. Co-work zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia firmy (dostęp do drukarek, skanerów czy sal konferencyjnych), umożliwia rozszerzenie sieci kontaktów i korzystanie z wielu innych usług dostępnych w centrach coworkingowych (np. bezpłatne szkolenia), które obecnie znajdują się już w każdym większym mieście w Polsce.

Crowdfunding – rodzaj finansowania przez społeczność, na rzecz różnego rodzaju projektów i inicjatyw. Zwykle na kwotę końcową składa się wiele drobnych wpłat przez darczyńców zainteresowanych danym projektem.

FinTech – tym terminem określa się sektor gospodarki, w którym bazowymi obszarami działalności są finanse i technologia. Zwykle miano „ firmy FinTechowej” nosi firma, która oferuje usługi finansowe za pośrednictwem internetu.

Inkubator – od akceleratora różni się tym, że mogą przychodzić do niego osoby, które posiadają jedynie pomysł na biznes. Pomysłodawca otrzymuje przestrzeń biurową oraz wsparcie biznesowe, prawne i księgowe by móc postawić swobodnie wejść w rynek.

Lean startup – metodologia budowania biznesu, oparta na szybkim eksperymentowaniu i szukaniu właściwego modelu produktu oraz wprowadzeniu go na rynek. Dokładne planowanie każdego obszaru działalności jest tutaj mniej istotne.

Minimal Viable Product (MVP) – jest to wersja produktu, która musi spełniać jedynie te funkcje, które będą wartością minimalną, wymaganą przez  testowaną grupę konsumentów. W swoim założeniu MVP ma chronić autora produktu przed stworzeniem czegoś, co nie będzie atrakcyjne dla konsumenta.

MixEr/MeetUp –nieformalne spotkania przedstawicieli startupów.

Outsourcing – jest to zlecanie zewnętrznym firmom lub osobom wykonanie konkretnej usługi lub jej części. Dzięki outsourcingowi firma zlecająca może skupić się na podstawowych celach oraz zwiększeniu elastyczności działania przedsiębiorstwa.

Pitch –prezentacja startupu, najczęściej przed grupą inwestorów. Zwykle jest ona bardzo zwięzła i obejmuje jedynie najważniejsze aspekty prezentowanego pomysłu. Jej celem jest pozyskanie inwestora lub grupy potencjalnych klientów.

Skalowanie – oznacza ekspansję firmy na nowe rynki i branże, poprzez zwiększanie rozmiarów i zakresu oferty startupu. Biznes skalowalny charakteryzuje się tym, że istnieje możliwość przeniesienia go i dopasowania do innego miejsca.

Spin off – określa się tak spółkę, która powstała poprzez wydzielenie się od spółki matki.

Unicorn –startup, którego wartość przekroczyła 1 000 000 000 dolarów. Takich firm na świecie jest już ponad 150.

Venture capital (VC) – fundusze wysokiego ryzyka, które inwestują środki w startupy i przedsięwzięcia w bardzo wczesnym etapie rozwoju. Celem takiej inwestycji – zazwyczaj długoterminowej – jest osiągnięcie zysku wynikającego z przyrostu wartości przedsiębiorstwa po sprzedaży akcji i udziałów po upływie pewnego okresu czasu.

Czy marzysz o tym by założyć własną firmę i sam być sobie szefem? Jeśli tak, to dobrze się składa! Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje wiele możliwości – ten rok dał możliwość korzystania z bezpłatnego programu doradczego #Academy_Smolna. Projekt ten finansowany jest przez m.st. Warszawa. Eksperci ds. biznesu, prawa i księgowości pomagali stworzyć uczestnikom firmę od podstaw. Razem z nimi warszawiacy mieli możliwość udoskonalenia swojego pomysłu oraz stworzenia wartościowego produktu dla klienta i inwestora. Mieli także możliwość przygotowania się do prezentacji inwestorskiej, a także m.in. zgłębiali tajniki systemu podatkowego i norm prawnych. Wszystko to miało miejsce w zielonej oazie w samym centrum Warszawy.

Atmosfera Centrum Przedsiębiorczości Smolna motywuje do działania! To wyjątkowe miejsce na mapie przedsiębiorczej Warszawy od kilku lat służy obywatelom i oferuje m.in.:

– sale konferencyjne, miejsca do pracy indywidualnej i grupowej

– porady dotyczące procesu zakładania działalności metod finasowania

– liczne szkolenia, inicjatywy i seminaria, które pomogą Ci udoskonalić kompetencje zawodowe i zwiększyć szanse na rynku pracy

Zainteresowany? Więcej informacji Centrum Przedsiębiorczości Smolna znajdziesz na stronie  http://firma.um.warszawa.pl/.

 

Marta Śledź

Polska Przedsiębiorcza

Facebook Messenger