Prowadzisz swój biznes, który jest już dobrze rozwinięty w Twoim kraju? Włożyłeś w niego już wiele wysiłku, ale chcesz się dalej rozwijać? Zdecydowanie warto! ‘EU trade policy’ – to termin, który powinieneś znać.

 

System handlowy UE gwarantuje elastyczność, ponieważ płynnie dostosowuje się do szybko zmieniających się trendów na świecie. Ścisła współpraca organów UE ze Światową Organizacją Handlu zapewnia otwartość oraz bezpieczeństwo. UE otwiera rynki, zawierając umowy z krajami partnerskimi lub regionami. Stara się również rozwiązywać bariery handlowe, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają europejskim biznesom rozpoczęcie działalność na rynkach poza Unią.

Otwartość rynku UE oraz jego skala sprawiają, że jest to dziś największy gracz na światowej arenie handlowej i pozostaje jednym z najlepszych regionów dla prowadzenia działalności gospodarczej. UE osiągnęła silną pozycję, dzięki wprowadzeniu jasnych zasad i przepisów, które pomogły ujednolicić rynek handlowy. Klarowne regulacje umożliwiają również pracownikom z obszarów UE na świadczenie usług poza terytorium UE na podstawie międzynarodowych kontraktów.

 

„UE trade policy” umożliwia rozwój inwestycyjny w stabilnym i przewidywalnym środowisku, minimalizując barier, wspierając przedsiębiorców jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo poprzez rozbudowane zaplecze prawne.

 

UE to atrakcyjny rynek dla prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ:

  • Obejmuje 500 milionów konsumentów, poszukujących wysokiej jakości towarów;
  • Jest największym na świecie jednolitym rynkiem opartym na jasnych zasadach i przepisach;
  • Posiada bezpieczną prawną bazę inwestycyjną;
  • Jest najbardziej otwartym na świecie rynkiem dla krajów rozwijających się.

 

 

Fakty i liczby o UE na rynkach światowych:

 

  • UE jest największą gospodarką na świecie z PKB na mieszkańca w wysokości 25 000 euro;
  • UE jest największym na świecie sprzedawcą towarów przemysłowych i usług (zajmuje pierwsze miejsce zarówno w imporcie jak i eksporcie);
  • UE jest największym partnerem handlowym dla ponad 80 krajów (konkuruje np. z USA, które są głównym partnerem handlowym tylko dla około 20 krajów);
  • EU jest najbardziej otwartym rynkiem dla krajów rozwijających się. EU importuje z krajów rozwijających się więcej niż USA, Kanada, Japonia i Chiny razem wzięte (wyjątek stanowi paliwo).

 

Rynek UE jest zdecydowanie najlepszym rynkiem dla współpracy.

Więcej szczegółów dotyczących handlu międzynarodowego znaleźć można na stronach internetowych Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/

 

Publikacja powstała w ramach projektu #EUtrade policy – what it is, why it mattersorganizowanego przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. Handlu.

Facebook Messenger