Transatlantic Trade and Investment Partnership (w skrócie TTIP) to umowa negocjowana między Stanami Zjednoczonymi a jednym z ciał Unii Europejskiej – Komisją Europejską. Celem tej umowy jest utworzenie strefy wolnego handlu między krajami zrzeszonymi w ramach Unii Europejskiej, a Federacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ważną rolę w procesie przyjmowania TTIP odegra Europarlament, który będzie decydował o przyjęciu bądź odrzuceniu umowy. W najbliższym czasie funkcje pełnione przez reprezentantów Polski w Brukseli będą ważniejsze, niż kiedykolwiek można się było tego spodziewać.

 

Potencjalne korzyści dla obywateli:

TTIP będzie oferował pakiet korzyści zarówno dla firm jak i osób indywidualnych. Zaimplementowanie umowy zwiększy siłę nabywczą w UE, spowoduje wzrost liczby miejsc pracy, obniżenie cen produktów oraz rozszerzenie możliwości rozwoju dla nowych i istniejących firm.

 

Potencjalne korzyści dla firm: 

Firmy będą miały możliwość obniżenia kosztów, ponieważ w ramach TTIP UE i USA rozważą zniesienie ceł importowych. Warto zauważyć, że obroty handlowe między UE i USA wynoszą obecnie 800 mld euro rocznie. Cła importowe już dziś są niskie, oscylując średnio na poziomie 3%, jednak rezygnacja z nich umożliwi redukcję kosztów na poziomie miliarda euro. Zaoszczędzone środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje oraz ekspansję zagraniczna tych firm, a co za tym idzie na zwiększanie liczby zatrudnianych pracowników.

 

Więcej możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowo powstających firm.

Zgodnie z badaniami Komisji Europejskiej z 2015 roku, szczególnie skorzystają na TIPP holenderskie małe i średnie przedsiębiorstwa. MŚP wytwarzało 59% całkowitego eksportu Holandii. Marża w tym sektorze jest mniejsza niż u dużych międzynarodowych korporacji. Oznacza to, że MŚP w większym stopniu cierpią z powodu różnych metod pracy i opóźnień na granicach, niż międzynarodowe giganty.

Zniesienie barier handlowych będzie się także wiązać z korzyścią dla firm, które (jeszcze) nie eksportują swoich towarów i usług. W ramach łańcucha dostaw będą korzystać z zalet zwiększenia eksportu przez większe podmioty. Nowe przedsiębiorstwa także będą miały ułatwiony proces eksportowy. To zjawisko wzbogaci rynki, pozwoli startupom i mniejszym firmom dynamicznie zwiększać produkcję.

 

Kolejnym mechanizmem mocno powiązanym i często łączonym z negocjacjami w sprawie TTIP jest Investor-state dispute settlement (ISDS). System ten ma na celu ochronę inwestycji. Zawiera szereg przepisów dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorem, a państwem. Jedynym z jego kluczowych elementów jest możliwość pozwania państwa przez inwestora w przypadku domniemania praktyk dyskryminujących podjętych przez instytucje publiczne, a wpływających na zyski przedsiębiorstwa, np. w momencie wprowadzenia TTIP i późniejszym  wprowadzeniu podatku bankowego lub podatku od sklepów wielkopowierzchniowych – nowe zobowiązania w obliczu obowiązywania ISDS będą mógłby być zaskarżone.

 

Publikacja powstała w ramach projektu #EUtrade policy – what it is, why it matters organizowanego przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. Handlu.

Facebook Messenger