Realizowane projekty

Na co dzień realizujemy wiele projektów edukacyjnych i prospołecznych, mających na celu wzrost poziomu innowacji w kraju, poprawę poziomu wiedzy, a także jakości życia Polaków. Poniżej przykładowe inicjatywy, w które jesteśmy zaangażowani

Startup Heroes – w ramach projektu jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie doradztwa specjalistycznego z obszaru zarządzania, badania rynku, analizy konkurencji, inżynierii, a także skutecznej promocji i oprawy graficznej. Przez 4 lata trwania projektu zrealizujemy ponad 11 000 godzin doradczych.

Cyklicznie realizujemy projekty mające na celu wzrost świadomości finansowej Polaków, przede wszystkim we współpracy z różnego rodzaju mediami.

Od kilku lat jesteśmy zaangażowani w projekty, mające na celu digitalizację zasobów historii polskiego i światowego kina.

W ramach projektu świadczymy usługi mentoringowe z zakresu zarządzania i sprzedaży dla spółek rozwijających przemysł 4.0.

Zaangażowanie w projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości w Polsce, szczególnie wśród studentów i osób poniżej 30 roku życia.

Zaangażowaliśmy się w projekt Academy_Smolna, mający na celu wzrost poziomu przedsiębiorczości Warszawiaków, w ramach którego prowadziliśmy indywidualne spotkania doradcze oraz szkolenia sprzedażowe.

Facebook Messenger