Vademecum Finansowe

Vademecum Finansowe

W ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, zrealizowaliśmy dla Tygodnika Do Rzeczy 5 edycji prasowego projektu edukacyjnego z zakresu finansów mikro i makroekonomicznych.

Cykl miał na celu wzrost wiedzy społeczeństwa polskiego w obszarach takich jak: finanse osobiste, oszczędzanie, inwestowanie, kredyty i pożyczki, transformacja cyfrowa czy też płatności bezgotówkowe. Poruszał również kwestie gospodarcze, jak chociażby cykle koniunkturalne, inflacja, stopy procentowe, rola banków centralnych na świecie, kolekcje numizmatyczne.

W ramach wszystkich pięciu edycji projektu, odpowiedzialni byliśmy za działania formalne oraz koordynacyjne, pozyskiwanie, prowadzenie i rozliczanie poszczególnych wniosków dotacyjnych.

Zaangażowanie Business Supporter

w liczbach:

5

edycji projektu

44

zrealizowane odcinki

100

merytorycznych materiałów

Wsparcie edukacyjne

DLA MILIONÓW POLAKÓW

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.